Riskide juhtimine

Risk 15

Ühtse andmepoliitika ja korralduse puudulikkus vähendab ülikooli usaldusväärsust ja konkurentsivõimet strateegilise või juhtivpartnerina.

Regulatsioonid