Protsess

Tehnoloogiakooli teenuse osutamine

Tehnoloogiakooli ülesanne on koordineerida, arendada ja korraldada üldharidus- ja kutsekoolidele suunatud tehnika- ja inseneeriavaldkonda populariseerivaid ja õppetegevust arendavaid tutvustus- ja koolitustegevusi.