Tehnoloogiakooli teenuse osutamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Tehnoloogiakooli ülesanne on koordineerida, arendada ja korraldada üldharidus- ja kutsekoolidele suunatud tehnika- ja inseneeriavaldkonda populariseerivaid ja õppetegevust arendavaid tutvustus- ja koolitustegevusi.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski