Protsess

Raamatukogu teenuse osutamine

Tagada kliendile mugav ligipääs teadusinformatsioonile ja pakkuda kaasaegset (sh 24/7) õpikeskkonda.