Protsess

Raamatukogu teenuse osutamine

Tagada kliendile mugav ligipääs teadusinformatsioonile ja pakkuda kaasaegset (sh 24/7) õpikeskkonda.

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.