Kirjastuse teenuse osutamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Doktoritööde, õppe- ja teaduskirjanduse kirjastamine ja avaldamine.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski