Protsess

Avatud õppe teenuse osutamine

Avatud õppe keskuse ülesanne on koordineerida, korraldada ja arendada ülikooli avatud õpet (tasemeõppe õppekavade ainetest koostatud õpingukava alusel toimuvat täiendusõpet).