Avatud õppe teenuse osutamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Avatud õppe keskuse ülesanne on koordineerida, korraldada ja arendada ülikooli avatud õpet (tasemeõppe õppekavade ainetest koostatud õpingukava alusel toimuvat täiendusõpet).