Teadustaristu andmestiku ajakohastamine ja laboriteenuste kättesaadavuse parendamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Tehnikaülikooli teadus ja haridus on avatud. Õppematerjalid ja teadustulemused on kättesaadavad ettevõtluspartneritele, kooliõpilastele ning avalikkusele.

Projekti eesmärk

Eesmärk on kaardistada TalTechi laborite pakutavad teenused ning teha need kättesaadavaks nii sise- kui väliskliendile, samuti luua süsteem laborite andmete ajakohastamiseks ning kajastamiseks ETISes. Projekti käigus kaardistatakse TalTechi laborid ning nende pakutavad teenused, teenused kirjeldatakse ning süstematiseeritakse. Luuakse moodus laboriteenuste elektroonseks otsinguks, mis võimaldab ülikooli nii sise- kui väliskliendil leida mugavamalt sobiv laboriteenus. Projekti tulemusena on loodud süsteem, mis tagab TalTechi laborite andmete kaasajastatuse ETISes.

Projekti kasu

Luuakse alus ajakohastatud infole laboriteenuste kohta ning muudetakse laboriteenused kättesaadavamaks ettevõtetele. Suureneb ülikooli koostöö ettevõtetega ning panus ühiskonna teenimisse.

Tulemused ja tähtajad

Laborite andmed on uuendatud. 2022 august
Laboriteenused on ajakohastatud.2022 august
Välja on töötatud jätkusuutlik süsteem andmestiku ajakohasena hoidmiseks.2022 august