Ettevõtluspartnerite leidmise võimekuse kasvatamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti majanduse oluline mootor.

Projekti eesmärk

Eesmärk on kasvatada ülikooli võimekust leida ettevõtluspartnereid.

Projekti kasu

Ülikoolis loodud teadmus leiab majanduses ja ühiskonnas rakendust, panus ühiskonna teenimisse suureneb. Suureneb ka majanduskasv ning paraneb elukvaliteet.

Tulemused ja tähtajad

Partnerite arv, kellele ülikooli tööstusomandit on pakutud, on kasvanud 2022
Litsentseerimislepingute arv on kasvanud2022
Tulu tööstusomandi esemete müügist on suurenenud 2022