Andmehalduse tugiteenuse väljaarendamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Jira
Seos arengukavaga

Tehnikaülikooli teadus ja haridus on avatud. Õppematerjalid ja teadustulemused on kättesaadavad ettevõtluspartneritele, kooliõpilastele ning avalikkusele.

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Projekti eesmärk

Tervikliku andmehaldusteenuse väljaarendamine, sh infrastruktuur ja nõustamine.

Projekti kasu

  1. Teadlastele tekib võimalus süstematiseeritult ja usaldusväärselt oma teadusandmeid talletada ja jagada.
  2. Andmekasutajad pääsevad ligi ülikoolis loodud ja jagamiseks mõeldud teadusandmetele.
  3. Rahastajad saavad kindluse, et teadusandmeid käideldakse vastavalt relevantsetele regulatsioonidele.

Tulemused ja tähtajad

TalTech liikmete osalemine poliitikakujundamisprotsessis (töögrupid, nõukojad, erialaliidud)2022
Taristu seotus publikatsioonidega.2022
Taristu ristkasutus.2022