Projekt

Andmehalduse tugiteenuse väljaarendamine

Lõpptähtaeg
30/06/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Tervikliku andmehaldusteenuse väljaarendamine, sh infrastruktuur ja nõustamine.

Projekti kasu
  • Teadlastele tekib võimalus süstematiseeritult ja usaldusväärselt oma teadusandmeid talletada ja jagada.
  • Andmekasutajad pääsevad ligi ülikoolis loodud ja jagamiseks mõeldud teadusandmetele.
  • Rahastajad saavad kindluse, et teadusandmeid käideldakse vastavalt relevantsetele regulatsioonidele.
Tulemused ja tähtajad
TalTech liikmete osalemine poliitikakujundamisprotsessis (töögrupid, nõukojad, erialaliidud)2022
Taristu seotus publikatsioonidega.2022
Taristu ristkasutus.2022
Teadusandmete repositoorium vastab TA rahastustaotluste nõuetele ning on registreeritud EOSCis, OpenDoar’s ja OpenAire’is