Aleksander Vukkert
Teadus- ja arendustegevuse projektide peaspetsialist