Alamportfell

Rohepöörde arendus projektid

Kinnisvarafond jaguneb kaheks alafondiks – rohepöörde tegevuste reserviks ja kinnisvara parendusprojektide fondiks. Kinnisvarafondi finantsvahendite jagunemise rohepöörde tegevuste reservi ja kinnisvara parendusprojektide fondi vahel kooskõlastavad iga eelarveaasta kohta kantsler ja rohepöörde prorektor,

Regulatsioonid