Uusettevõtluse teenuste osutamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Eesmärk on koordineerida, arendada ja korraldada ülikooli liikmeskonnaga seotud iduettevõtlust. Keskus on kasvulavaks maailma muutvatele ideedele ja tuleviku tegijatele, kes juba ülikoolis praktilist ettevõtlus- ja juhtimiskogemust omandavad.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.