Protsess

Rohemajanduse arengu juhtimine

Lõimida ülikooli õppesse ja teadustegevustesse kestliku arengu, ringmajanduse ja kliimaneutraalsuse alaseid algatusi, aidata ülikoolil areneda rohetehnoloogiaid rakendava tulevikulinna testkeskuseks ning saada süsinikneutraalseks aastaks.