Rohemajanduse arengu juhtimine

Protsessi eesmärk

Lõimida ülikooli õppesse ja teadustegevustesse kestliku arengu, ringmajanduse ja kliimaneutraalsuse alaseid algatusi, aidata ülikoolil areneda rohetehnoloogiaid rakendava tulevikulinna testkeskuseks ning saada süsinikneutraalseks aastaks.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski