Õppetaristu juhtimine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus