Konverentside, seminaride ja töötubade korraldamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Suurendame oma rahvusvahelist nähtavust ning süvendame koostööd tehnoloogiamahukate ettevõtete ja avaliku sektoriga.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski