Kinnisvara ehitus- ja remont

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski