Dokumendihaldus

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Organisatsiooni dokumentide haldamine, menetlemine ja säilitamine.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski