Arhiivihaldus

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Organisatsiooni dokumentide säilitamine ning dokumentidele juurdepääasu korraldamine.

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski