Projekt

Tervikliku TA-projektide tugiteenuse väljaarendamine (integreeritud ALPHAsse) (lõpetatud/tühistatud)

Lõpptähtaeg
31/12/2023

Projekt lõpetatud/tühistatud – tegevused integreeritud “RAK 6”.

TA+I projektide kvaliteedi, arvu ja mahu kasv. Taotlevate teadlaste ja uurimisrühmade arvu kasv.

Projekti kasu
  1. Peamine kasu on TA+I projektide kvaliteedi, ja seeläbi mahu, kasv läbi parimate praktikate leviku ja professionaalsete nõustajate, kirjutajate ja haldurite osalemise projekti elutsüklis.
  2. Teadlastele hoiab see kokku aega põhitegevuseks ja toetab seeläbi kvaliteetsema teaduse tegemist. Projektipartnerite rahulolu kasvab, sest ülikooli projektitaotluste koostamine ja projektide haldamine on kõrgel professionaalsel tasemel.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Nõustamisteenust kasutanud teadlaste rahulolu kasv (hetkel ei mõõdeta) 2023
Kirjutamismeeskonna osalusel ettevalmistatud taotluste arv 2023
TO osalusel ettevalmistatud taotluste edukuse määr (üle lävendi, rahastatud) 2023
Akadeemilise personali ja projektijuhtide rahulolu kasv TO projektitoe tugiteenusega2023