Projekt

TalTech Media Labi loomine (üle tõstetud teise projekti)

Lõpptähtaeg
31/12/2025

Projekt lõpetatud – tegevused tõstetud üle teise projekti “RAK 65”.

TalTech Media Lab on projekt, mis loob ülikooli sisese võimekuse luua ja jagada tehnikaülikoolis toimuvat kajastavaid uudiseid operatiivselt, soodsalt ja kaasaegsetes formaatides kõikidele oma olulistele sidusrühmadele meediasuhtluses, sisekommunikatsioonis, infotundide ülekannetes, pressikonverentsidel, õppe- ja teadustöös, erinevatel sündmustel jne. Projekti tulemusel tekib ülikooli mobiilselt ringipaigutatav elementaarne salvestustehnika (1 kaamera, 2 mikrofoni, elementaarne valguslahendus, 2 arvutit koos vajalike programmidega) ning 2 töökohta audiovisuaalse sisu tootmise kompetentsidega.

Projekti kasu

Projekti peamiseks kasuks on atraktiivse ja kergesti tarbitava audiovisuaalse sisu mahu kasv, mis kõnetab ülikooli erinevaid sihtrühmi. Ülikooli üksustel tekib võimalus saada püsivat tuge väiksemate sündmuste teenindamisel ning pakkuda oma uudiseid ja sündmuseid Media Labile kajastamiseks.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
TalTech Media Lab võiks alustada tegutsemist 2022 suvel