Tulevikuraamatukogu elluviimine

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2024
Jira
Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

Raamatukogu on moodne ja avatud õpikeskkond (sh kaasaegne sisustus ja tehnika), mis on kogu aeg ligipääsetav. Teadusinformatsioon on maksimaalselt digitaalselt kasutatav. Raamatukoguruumi ümberkujundamine suurendab rahulolu raamatukoguteenustega ja võimaldab pikendada raamatukogu lahtiolekuaegu.

Projekti kasu

  1. Parimad õpitingimused üliõpilastele.
  2. Kvaliteetne tugiteenus ja teadusinformatsioon teadustöötajatele.
  3. Aktiivne panus ühiskonda – teadmiste ja professionaalsuse edendamine avalikult pakutavate teenuste kaudu.
  4. Kaasaegne keskkond tõstab raamatukogu külastajate rahuolu ning külastuste arvu.

Tulemused ja tähtajad

24/7 ala suurendamine, 2. korruse kaasajastamise eskiis, uute rühmatöömoodulite soetamine, olemasolevate rühmatööruumide kaasajastamine;2022
Raamatukogu 2. korruse kaasajastamine.2023
Raamatukogu 5. korruse kaasajastamine.2024