Tegevuspõhise kulude ja tulude arvestuse põhimõtete rakendamine

Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Projekti eesmärk

Tegevuspõhise tulude ja kulude arvestuse rakendamine ülikooli eelarvestamise ning eelarve täitmise jälgimisel aitab suurendada rahaliste ressursside kasutamise läbipaistvust ja võimaldab hakata vastama küsimusele: kui palju kulub ülikoolis rahalisi vahendeid õppetegevustele, teadus- ja arendustegevustele, ühiskonna teenimisele ning nendega seotud alamtegevustele.

Projekti kasu

Tegevuspõhise eelarvestamise ja tegevuspõhise eelarve täitmise rakendamine aitab paremini mõista, miks just nii palju ühele või teisele tegevusele raha kasutatakse ja tuvastada võimalused, kuidas tegevusi ja protsesse efektiivsemaks saaks muuta. Ühtlasi aitab tegevuspõhise eelarvestamise rakendamine kaasa tuluallikate mitmekesistamisele luues eeldused konkurentsivõimeliste töötasude maksmiseks ning ülikooli erinevate taristute jätkusuutlikuks arendamiseks.

Tulemused ja tähtajad

Tegevuspõhise kulude ja tulude arvestuse põhimõtete kokkuleppimine2021
Tegevuspõhise tulude ja kulude eelarvestamise rakendamine2022