TA poliitikakujundamise üksuse loomine

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Tallinna Tehnikaülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust, millest võrsuvad rakendused ja õpe ning teadusmahukas innovatsioon. Meie teadustulemusi avaldatakse kõrgetasemelistes teadusväljaannetes ning ülikoolis kaitstud doktoritööd põhinevad valdavalt sellistel teadustöödel.

Projekti eesmärk

Soovime pakkuda sise- ja välisriiklikele poliitikakujundajatele kvaliteetset sisendinfot otsuste tegemiseks. Osaleda aktiivselt ühiskonda mõjutavates protsessides juba nende algstaadiumist alates. Suunata läbi poliitikate tulevasi rakendusmeetmeid kasutama parimat tõenduspõhist teadmust (sh. TalTech-i teadmust). TalTech liikmetest ekspertide ja hindajate töö koordineerimine.

Projekti kasu

Erinevate otsustuskogudele on kättesaadav parim tõenduspõhine teadmus.

Tulemused ja tähtajad

TalTech liikmete osalemine poliitikakujundamisprotsessis (töögrupid, nõukojad, erialaliidud). 2023
TalTech teadmuse kasutamine poliitikakujundamises.2023
Poliitikakujundajate teadlikkus ja koostöö TalTech liikmetega.2023