Projekt

Parimate praktikate jagamise programm

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on hetkel passiivne

Peamisteks eesmärkideks on teaduse kvaliteedi kasv (juhendamise kvaliteet, motiveeritus, parimate praktikate jagamine), oluliste uurimisteemade jätkusuutlikkuse kasv ja lootustandvate noorteadlastele arenemist toetava võrgustiku loomine.

Projekti kasu

Peamiseks kasuks on erinevate parimate praktikate jagamise programmi tegevustes osalevate teadlaste eneseareng ja -täiendus. Samuti mentorluspädevuste kasv, mentorsuhete sisseseadmine ja sellest tulenev ülikoolis läbviidava teadustöö sidususe kasv. Lisaks saavad teadlased (uurimisrühmad) võimenduse läbi koostöö, konsolideeritud ressursside ja tugevama valdkondlikku esindatuse fookusteemades ning ettevõtted saavad tugevama sektoriaalse partneri TA koostöö tegemiseks.

  1. Tippteadlased omandavad uued mentorpädevused ja tekib programmi läbinud tippteadlaste võrgustik.
  2. Noorteadlased saavad mõtestatud ja struktureeritud juhendamist ning mentori, mis maandab (teadus)probleemidega üksijäämist ja ummikusse jooksmist.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Projekti tegevuste kavandamine ja eesmärkide kokku leppimine projektitiimi poolt.Detsember 2021, (tehtud)
2. Esmase koolituskava loomine ning võimalike koolituspartnerite leidmine programmi kolmeks koolituseks.Veebruar - märts 2022
3. Koolituste läbiviimine.2022- 2025