Projekt

Müüdimurdjate videod

Lõpptähtaeg
30/06/2024
Staatus
Projekt on hetkel passiivne

Projekti eesmärgiks on luua lühivideode (ca 1-3 min; täpsema pikkuse dikteerib sisu) seeria, mis seletaks lahti erinevad keskkonnaalased „müüdid“ nii üliõpilaskonnale, ülikooli töötajatele, teemast huvitatud isikutele kui ka laiemale avalikkusele. Kokku on plaanis toota korraga ca 10 lühivideot, mille väljalaske intervall võiks olla üks video iga kuu tagant. Videoproduktsioon on ette nähtud sisseostetava teenusena, kus lisaks esinejale ehk „müüdimurdjale“ kajastatakse ka konkreetse teemaga seotud tausta, pilte, graafikuid ja muud seesugust videograafikat ja animatsiooni, mis aitaks teemasid veelgi enam lahti mõtestada.
Soovime, et “müüdimurdja” videod jõuaksid laiema avalikkuseni, mistõttu on projekti üheks eesmärgiks videod lisaks ülikooli enda veebilehele kajastada ka teadusuudiste portaalis ERR Novaator/TV või teistes väljaannetes. Videosid levitatakse ka ülikooli liikmeskonnale neile sobivates kanalites, mis tõstab liikmeskonna teadlikkust.

Projekti kasu

Projekti kasuks on üliõpilaste, ülikooli töötajate ning laiema avalikkuse teadlikkuse suurenemine rohepöördega seotud teemades selliselt, et eelistataks keskkonnasõbralikemaid lahendusi.
Lisaks on projekti eesmärgiks ka ülikoolile oluliste strateegiliste sõnumite edastamine meie sihtrühmadele. Eeldatav kampaania peaks aitama kinnistada ülikooli kuvandit kaasaegsest tehnikaülikoolist, kes tegutseb jätkusuutliku digituleviku nimel. Projekti täpsemaid mõõdetavaid kasusid on antud hetkel keeruline ette näha, kuid allpool on sõnastatud indikaatorid, mida on võimalik mõõta tagant järgi:

  • Suureneb TalTechi nähtavus ja sihtrühmade kaasatus ülikooli sotsiaalmeedia kanalites;
  • Rohkem uudistelugejaid (meediamonitooringuga mõõdetav), kasvab ülikooli Share of Voice;
  • Paraneb rohepöörde uudistevoog ning rohepöörde teemade kajastus Eestis;
  • Suureneb TalTechi liidripositsioon avalikus arvamuses rohepöörde temaatikas.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Eeltöö – ideede paikapanek, 10 müüdi sõnastamine ning eeltöö taustainfo ja sisu kokkupanemise osas, kõneisikutest ekspertide kaardistamine; ca 1 kuu. (Juuni 2023) Juuni 2023
2. Põhitöö – videote filmimine, filmimiskohtade ning aegade kokkuleppimine ekspertidega, montaaž ja töötlus; ca 4-6 kuud. (Juuli-Detsember 2023) Juuli-Detsember 2023
3. Lõpetamine – 10 video pakkumine meediasse ühe kuise intervalliga. (September 2023-Juuni 2024)September 2023-Juuni 2024