IT taristute turvalisuse tõstmine ja kaasajastamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Projekti eesmärk

  1. Kaasajastada tulemüüüri riistvara. Võimaldada kolmandatel süsteemidel liidestuda tulemüüri inrastruktuuriga eesmärgiga lõppkasutajate tellida automaatselt teenuste avamist või sulgemist. Tulemüüri reeglistiku üleviimine seadmetepõhiselt tuvastamiselt üle kasutajapõhisele tuvastamisele.
  2. Muuta arvutivõrk ise seadistuvaks vastavalt seadmele või kasutajale, kes on võrguga ühendatud.
  3. Eesmärgiks on pakkuda ülikooli liikmeskonnale võimalust teha kättesaadavaks virtuaalne töökoht (sh tarkvarad) oma seadmest.

Projekti kasu

  1. Ülikooli kasutajad saavad teenuseid kiiremini, teenused on läbipaistvamad, Ülikooli võrk on stabiilsem ja esineb vähem tõrkeid, mis on põhjustatud inimlikest eksitustest seadistamisel Ülikooli infovarad on paremini kaitstud.
  2. Kõik võrgus olevad seadmed on registreeritud ja nendega käitutakse vastavalt kokkulepitud reeglitele. Kasutaja saab tellida vajadusel muudatusi, mis realiseeritakse automaatselt ja kiiresti. Valmisolek suures mahus IoT seadmete haldamiseks. Turvalisus, tundmatud seadmed ja kasutajad on kiiresti leitavad ja vajadusel isoleeritavad.
  3. Kasutajate jaoks muutub lahendus mugavamaks ja teenusega rahulolu kasvab. Väheneb klassikaliste arvutiklasside vajadus, võimaldab tarkvara mugavamalt kättesaadavaks teha ning loob uusi võimalusi õppetöö läbiviimiseks.

Tulemused ja tähtajad

1) Tulemüüri infrastruktuuri uuendamine2022
2) Arvutivõrgu automatiseerimine2023
3) VDI (Virtual desktop infrastructure) lahenduse juurutamine-